Categories
Coach

Zhao Xiao – Frontcourt backhand shots

Categories
Training-Advance

Zhao Xiao – Backcourt high position shots

Categories
Training-Basic

Coach Lee – Smash Footwork