Pain

Yuan Shi Dian [原始點] was developed by Dr. Chang [張釗漢].

 

Yuan Shi Dian Website

Yuan Shi Dian Youtube channel

Yuan Shi Dian Handbook – Chinese

Yuan Shi Dian Handbook – English